Lisanssız Elektrik Üretim Başvurusu

Yüklenecek tüm belgeler pdf formatında olmalıdır. * koyulan tüm belgeler zorunludur.
Başvuru Dilekçesi* Başvuru dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.
Başvuru Formu* Başvuru formu örneğini indirmek için tıklayınız.
İmza Sirküleri*
Ortaklık Belgesi* Ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
Tapu ve Yapı Kullanma Ruhsatı*
Elektrik Abonelik Evrağı*
Elektrik Tek Hat Şeması*
Teknik Değerlendirme Formu* Teknik değerlendirme formu örneğini indirmek için tıklayınız.
Koordinat Aplikasyon Krokisi*
Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan* 37. Maddenin 10. Fıkrası Kapsamında
Başvuru Ödeme Dekontu*
Vekaletname
Vekaletle yapılan başvurularda yüklenmemesi halinde başvurunuz geçersizdir.!
Vekalet Sahibinin İmza Beyanı
Vekaletle yapılan başvurularda yüklenmemesi halinde başvurunuz geçersizdir.!
Eğer Kiracı İse Kira Kontratı
Kiracı başvurularında yüklenmemesi halinde başvurunuz geçersizdir.!